Santanderilla on liian kalliit luottokustannukset (kuluttaja-asiamies 27.4.2024)

Sandanter on myöntänyt luottoja, joissa luoton nostamiseen liittyviä kuluja ei ole ollut mukana luottosopimuksissa ja nämä piilokulut ovat perusteetomasti lisänneet luoton kustannuksia ja todellinen vuosikorko on ilmeisen virheellinen. Näin ollen luottojen markkinointi on ollut virheellistä ja luottokustannuksista on annettu ristiriitaisia tietoja - luoton ehdot voivat olla näin epäselviä ja siten kohtuuttomia.

Santander on perinyt paperilaskutuksesta 2,90 euron maksua, jota se ei ole laskenut mukaan luottokustannuksiin. Tämä voi aiheuttaa sen, että todellinen vuosikorko on ilmoitettu liian pienenä.

Lisäksi Bondora on perinyt luoton määrän ja ehtojen selvittämisestä maksua. Tällaisen palvelun ja asian selvittäminen tulee olla lähtökohtaisesti maksutonta. 

LUOTTOKUSTANNUSTEN ENIMMÄISMÄÄRÄ
Syyskuussa 2019 voimaan tulleen luottojen hintasääntelyn mukaan lainatun velan pääoman korko voi olla enintään 20 prosenttia. Muut luoton nostamisesta johtuvat kulut saavat olla korkeintaan 0,01 prosenttia alkuperäisestä luoton määrästä tai luottorajasta, mutta kuitenkin enintään 150 euroa vuodessa, joka sisältää kaikki mahdolliset luottosuhteeseen perustuvat kulut. Luottokustannuksia ovat kaikki kulut, jotka liittyvät luoton nostamiseen (paperilaskukulu, luotonnostopalkkio, pikanostokulu ym.). Luottokustannusten ulkopuolelle voi rajata vain täysin vapaaehtoiset lisäpalvelut. 

KKO ennakkopäätökset

Yhteistyökumppanimme Suomen Juristit Oy on saanut 4 valituslupaa 8-2023 - 1-2024 välisenä aikana Korkeimmasta oikeudesta koskien kuluttajaluottoja.

Oikeuskäytäntöön on siis tulossa useita merkittäviä ennakkopäätöksiä, joiden toivomme auttavan velallisten tilannetta jatkossa vielä tehokkaammin.

Korkein oikeus tulee ottamaan kantaa yksipuolisen tuomion todisteelliseen tiedoksiantoon, sähköiseen asiointiin yksityisten välillä, luoton nostokulujen kohtuullisuuteen, lailliseen viivästyskorkoon sekä perintäkuluihin. Tiedotamme, kun olemme saaneet tietoa ratkaisuista.

 Bondoran korkoehto on laiton - kuluttaja saa maksetut kulut ja korot takaisin

Markkinaoikeus on 19.9.2023 tehdyssä päätöksessään kilpailu- ja kuluttajavirasto vs. Bondora katsonut, että Bondora on laittomasti laskenut jo maksetun pääoman korkoja kuluttajan maksettavaksi 2019-2021 välisenä aikana myönnettyihin kuluttajaluottoihin.

Kuluttaja, joka on ottanut Bondoralta lainan syyskuusta 2019 marraskuuhun 2021 välisenä aikana, on joutunut maksamaan korkoja, myös maksetusta pääomasta. Markkinaoikeus katsoo, että Bondoran menettely luottoyhtiönä on ylittänyt kuluttajansuojalain mukaisen luoton enimmäismäärän.

Korkokaton ylittymisestä seuraa, että luottosopimuksen tehnyt kuluttaja on oikeutettu saamaan taisin maksamansa korot ja kulut tai ne tulee kohdistaa itse pääoman vähennykseen, jos pääomaa on vielä jäljellä. Kuluttajalla ei näin ollen ole velvoitetta maksaa luottokustannuksia lainkaan. Huomioi, että jos saat Eurooppalaisen maksamismääräysmenettely -vaatimuksen Helsingin käräjäoikeudesta, sitä tulee vastustaa.

Huomioitavaa markkinaoikeuden päätöksessä on lisäksi, että kilpailu- ja kuluttajavirasto katsoo Bondoran lisäpalvelujen nostaneen luottokustannuksia sovittua korkeammaksi. Tälläisia palveluita on ollut mm. kustannukset, jotka ovat kohdistuneet seuraaviin palveluihin: eräpäivänsiirto, maksuaitaulu, nopeutettu asiakaspalvelu sekä erityisen luoton halllinnointia koskevat viestit. Nämä palvelut ovat osa luottokustannuksia, jotka tulee huomioida vuosikorkoa laskettaessa. Markkinaoikeus ei ole tätä väitettä hyväksynyt ja asia ratkennee lopulta korkeimmassa oikeudessa.

Päivitys 24.5.2024:
Kuluttaja-asiamiehen selvityksen mukaan Bondora ei ole oikaissut toimintatapaansa ja pääomaan on edelleen lisätty lainvastaisesti kuluja ja korkoja. Bondora ei noudata kuluttajasuojalain mukaisesta hyvityksestä, eikä kuluttaja pääse oikeuksiinsa. Bondoran luotonmyöntämisen valvontaa tehostetaan.

Hyvitystä voi vaatia luottosuhteen aikana, että sen jälkeen jo maksetuille luotoille. Kuluttaja-asiamiehen havaintojen mukaan Bondora perii velkaa lähinnä eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn avulla. Hyvitystä on haettava, kun asia on vireillä tai myöhemmin kuluttaja-asiamiehen näkemyksen mukaan hyvitystä on mahdollista vaatia uudelleen tarkastettavaksi. Maksamismääräystä on syytä vastustaa, jos se sisältää vaatimuksen myös luoton koron sekä sopimus- ja hallinnointipalkkion palauttamisesta pääoman lisäksi.

KKO 2023:56 - PRA Suomi Oy:n laina voi olla laiton

Yhteistyökumppanimme Suomen Juristit Oy:n ajamassa jutussa käräjäoikeuden ja hovioikeuden päätökset katsottiin virheelliseksi ja asia palautettiin hovioikeuteen tarkistus- ja ennakkoratkaisuperusteella. Kyseessä on alunperin AA-Yleislaina OÜ:n myöntämä luotto.

Asiassa on kysymys siitä, että 
A:n ja X Oy:n välisen kuluttajaluottosopimuksen ehtojen mukaan lainan järjestelypalkkio oli sovittu maksettavaksi laina-aikana kuukausittaisissa erissä. Lainan sopimusehtojen mukaan järjestelypalkkio tuli luoton ennenaikaisen takaisinmaksun tapauksessa maksaa kokonaisuudessaan. A oli maksanut lainan ennenaikaisesti X Oy:ltä ottamallaan uudella kuluttajaluotolla, missä yhteydessä X Oy oli pidättänyt itsellään suorituksen koko järjestelypalkkiosta. Korkein oikeus katsoi, että päätöksessä tulee huomioida kuluttajansuojalaki ja kulutusluottodirektiivi 2008/48/EY ja palautti asian hovioikeuteen. Kerromme tässä myöhemmin, mikä oli lopullinen päätös, kun asia valmistuu.Blue Finance Oy

Blue Finance Oy hävisi kuluttajalle riidan luottokustannusten hinnoitteluun liittyvässä riita-asiassa. Kyseessä olin niin sanottu pikavippi. 

Yhteistyökumppanimme Suomen Juristit Oy:n ajama takaisinsaantikanne menestyi Itä-Suomen hovioikeudessa. Kuluttajaluottovelallinen voitti käräjäoikeuteen vireille laittamansa takaisinsaantihakemuksen Suomen Juristit Oy:n Janne Vikeväisen avustamana Itä-Suomen hovioikeudessa asiassa S 21/1108 vakuudettomaan pikaluottoon liittyvässä velka-asiassa. 

Koska kysymys oli ollut lähtökohtaisesti heikommassa asemassa olevasta kuluttajasta ja elinkeinonharjoittajan laatimista vakioehdoista, luotonaikaista todellista vuosikorkoa 255,40 prosenttia oli siihen sisältyvine kuluineen pidettävä kuluttajansuojalain 4 luvun 1 §:ssä tarkoitetulla tavalla kohtuuttomana.

Päätöstä on pidetty yleisesti merkittävänä ennakkotapauksena. Hovioikeuden ratkaisun perusteella suuri todellinen vuosikorko yhdistettynä suurehkoon luottomäärään ja mahdollisesti muodostuvaan pitkäaikaiseen luottosuhteeseen nähden oli kuluttajan kannalta kohtuuton. Hovioikeus katsoi, ettei näissä olosuhteissa luoton ehtoja tullut noudattaa ja kuluttaja maksaa takaisiin pelkästään lainatun velan pääoman määrän - ei korkoja tai kuluja lainkaan. 

Syyskuussa 2019 tuli voimaan lakimuutos, joka asetti kaikille kulutusluotoille aiempaa tiukemman 20 prosentin korkokaton ja rajasi muut lainanhoitokulut enintään 150 euroon vuodessa. Tavoitteena oli hillitä suomalaisten ylivelkaantumista. Sitä ennen kulutusluottojen korkokatto oli 50 prosenttia, mutta ainoastaan alle 2000 euron lainoille. Käytännössä 2000 euroa suurempien pikavippien todelliset vuosikorot saattoivat olla jopa satoja prosentteja. Luottokustannusten käsite on laaja. Niihin sisältyvät kaikki luotonantajan tiedossa olevat kustannukset, joiden maksuvelvollisuudesta sovitaan luottosopimuksen yhteydessä. Näitä ovat muun muassa luoton korko, erilaiset avausmaksut, kuukausittaiset hallinnointikulut ja nostopalkkiot. 

 Tässä avoin linkki Edilex artikkeliin: https://www.edilex.fi/uutiset/80394

Bondora - luottoehdot ilmeisen lainvastaisia

Luottoyhtiö Bondora tarjoaa kuluttajille luottoja, joiden ehdot sisältävät palveluja, jotka on luettava luottokustannuksiksi. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on tutkinut Bondoran myöntämiä luottoja ja todennut, että se on perinyt kuluttajilta luoton koroksi nimettyä kustannusta kuluttajasuojalain vastaisesti. Bondoran luoton hinnoittely yrittää laissa säädetyn enimmäismäärän. KKV vienee asian markkinaoikeuteen, joka antaa ratkaisunsa myöhemmin.

Jos saat Bondoralta haastehakemuksen tai Eurooppalaisen maksamismääräysmenettely -nimisen vaatimuksen käräjäoikeudesta, ota yhteyttä yhteyslomakkeella tai soita palvelunumeroomme - autamme laittoman luoton perimisen lopettamiseen ja luoton ehtojen ja maksumäärän kohtuullistamisessa.

Maksuhäiriömerkintä poistuu 1.12.2022 

Maksuhäiriömerkintä poistuu joulukuusta 2022 alkaen heti niiden velkojen osalta, jotka on maksettu. Muutos on merkittävä, koska aikaisemmin maksuhäiriömerkintä säilyi vähintään 2 vuotta ja pahimmillaan aina 4 vuotta viimeisimmästä yksipuolisesta velkatuomiosta. Nyt merkintä poistuu kuukauden kuluessa siitä, kun luottotietoyhtiö sai tiedon velan suorittamisesta.

Velallisen tulee kuitenkin oikeuksiinsa päästäkseen olla itse asiassa aktiivinen ja ilmoittaa luottotietoyhtiölle (Suomen Asiakastieto Oy ja Bisnode Oy), että velka on maksettu, eikä perustetta maksuhäiriömerkinnälle enää ole. Velallisen täytyy itse todistaa, että peruste merkinnälle on poistunut eli että velka on maksettu. Jos velka on suoritettu loppuun ulosoton kautta, ole yhteydessä ulosottoon merkinnän poistamiseksi. Jos maksuhäiriömerkinnän on ilmoittanut velkoja, tulee velkojan huolehtia myös merkinnän poistamisesta - tässä tapauksessa velallisen ei tarvitse itse olla aktiivinen.

Suomen Turvaposti

Sinulle on Turvapostia - lähettäjä Suomen Turvaposti Oy

Jos saat turvapostia, jolla velkoja (mm. WestStar Oy / Kontioperintä /J.W Yhtiöt Oy) laittaa hyväksensä saadun yksipuolisen tuomion tiedoksi, niin postia ei kannata avata tai jos sen avaat, on syytä välittömästi ottaa yhteyttä Velkaneuvoja.com -asiantuntijaan vaikka lähettämällä heille ilmaiseksi viestiä:

Reagoi myös ottamalla yhteyttä sivujen ylläpitoon yhteyslomakkeella, jos saat turvapostia perintäyhtiöltä, kuten Ok Perintä Oy, Lowell Oy, Intrum Oy tai Svea perinnältä.(päivitys 2.10.2023)
Oikeudenkäynneissä WestStar Oy on pääsääntöisesti voittanut väitteensä yksipuolisen tuomion tiedoksiannosta. Nyt kuitenkin korkein oikeus ottaa asiaan kantaa kahdella päätöksellä.

Korkein oikeus on myöntänyt kaksi valituslupaa. Korkein oikeus on 18.9.2023 ilmoittanut valitusluvan myöntämisestä asianumerolla S 2023/366 kuluttajaluottovelallinen vs WestStar Oy, Valituslupakortti VL 2023:83: ”B oli antanut yksipuolisen tuomion tiedoksi lähettämällä sen 24.12.2020 vastaaja A:lle salatun sähköpostiviestin liitteenä. A oli 4.10.2021 hakenut takaisinsaantia yksipuoliseen tuomioon. Hovioikeus katsoi, että A oli 24.12.2020 saanut oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 15 §:ssä tarkoitetulla tavalla todisteellisesti tiedon yksipuolisesta tuomiosta, ja jätti takaisinsaantihakemuksen myöhään saapuneena tutkimatta. Kysymys siitä, oliko A saanut 24.12.2020 todisteellisesti tiedon yksipuolisesta tuomiosta.” 

Korkein oikeus on 4.7.2023 on myöntänyt valitusluvan (VL: 2023-68) diaarinumerolla S 2023/191, jossa vastapuolena on WestStar Oy ja ratkaistavana oleva kysymys on valituslupakortin perusteella seuraava: ”B oli antanut yksipuolisen tuomion tiedoksi lähettämällä sen 5.8.2021 vastaaja A:lle salatun sähköpostiviestin liitteenä. A oli 1.11.2021 hakenut takaisinsaantia yksipuoliseen tuomioon. Käräjäoikeus katsoi, että A oli 5.8.2021 saanut oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 15 §:ssä tar-koitetulla tavalla todisteellisesti tiedon yksipuolisesta tuomiosta, ja jätti takaisinsaantihakemuksen myöhään saapuneena tutkimatta. Hovioikeus ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa. Kysymys jatkokäsittelyluvan myöntämisen edellytyksistä.”

Ku­lut­ta­ja­luot­to­jen tar­joa­mi­nen

1. Ku­lut­ta­ja­luo­ton tar­joa­mi­sen pe­rus­sään­nöt tii­vis­te­tys­ti 

1.1. Markkinoinnista tulee käydä ilmi luotonantaja ja mahdollinen luotonvälittäjä 
1.2. Jos kuluttajaluoton mainonnassa ilmenee luottosopimuksen ehtoja koskeva tieto, on ilmoitettava samalla myös luoton todellinen vuosikorko, luoton korko ja muut luottokustannukset, luoton määrä tai luottoraja, luottosopimuksen kesto sekä luoton ja luottokustannusten yhteismäärä ja maksuerien suuruus siten, että tiedot annetaan edustavan esimerkin avulla 
1.3. Luottoa koskevat tiedot tulee mainonnassa ilmoittaa selkeästi, näkyvästi ja tiiviisti 
1.4. Mainosvälinekohtaiset rajoitukset eivät oikeuta poikkeamaan tietojen ilmoittamisesta 
1.5. Todelliseen vuosikorkoon on laskettava mukaan kaikki luotosta perittävät, luotonantajan tiedossa olevat kustannukset 
1.6. Luotosta perittävien kustannusten enimmäismäärää on rajoitettu 
1.7. Maksuajan pidentämisestä perittävien kulujen enimmäismäärää on rajoitettu 
1.8. Kuluttajalle tulee antaa ennakkotiedot luotosta hyvissä ajoin ennen luottosopimuksen tekemistä 
1.9. Luottosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti 
1.10. Markkinoinnissa ei saa käyttää asiatonta houkuttelua tai painostusta 
1.11. Luoton markkinoinnissa pääsanomana tulee olla luotto ja sitä koskevat tiedot 
1.12. Muun tavaran tai palvelun markkinoinnissa luoton tarjoaminen ei saa hallita 
1.13. Lisämaksullisia viestipalveluita ei voi käyttää luottosuhteeseen liittyvässä asioinnissa 
1.14. Kuluttajalle tulee tarvittaessa erikseen selittää luoton keskeiset ehdot ja ominaisuudet 
1.15. Luoton myöntämistä ei pidä kytkeä toisen palvelun hankkimiseen (kytkykaupan kielto) 
1.16. Luoton myöntäminen edellyttää kuluttajan luottokelpoisuuden arviointia 
1.17. Luottoa ei saa myöntää kuluttajalle, jolla ei ole edellytyksiä luoton takaisinmaksuun 
1.18. Kuluttajalle tulee antaa tietoa ja neuvontaa maksuvaikeuksien välttämiseksi 

2. Lin­jauk­sen läh­tö­koh­tia 
Tässä linjauksessa selvitetään kuluttajansuojalain (KSL) 7 luvun säännösten soveltamista kuluttajaluottojen tarjoamiseen kuluttajille. 

Perusperiaatteet tulevat sovellettavaksi kaikkeen KSL 7 luvun soveltamisalaan kuuluvaan kuluttajaluoton tarjontaan. 

Kuluttajaluottojen hintaa rajoittava sääntely (KSL 7:17a) uudistettiin 1.9.2019 voimaan tulleella kuluttajansuojalain muutoksella (596/2019). Lainmuutokseen sisältyvien säännösten soveltaminen vaihtelee osin sen mukaan, onko luottosopimus solmittu ennen vai jälkeen 1.9.2019. Kuluttajaluottoja ovat kaikki elinkeinonharjoittajan kuluttajille tarjoamat luotot luottomuodosta, luoton määrästä, luottoajasta ja luoton käyttötarkoituksesta riippumatta. Asunto-omaisuuteen liittyviä kuluttajaluottoja koskee KSL 7 a luku (HE 77/2016, sivu 50). Asunto-omaisuuteen liittyviin kuluttajaluottoihin sovelletaan lisäksi eräitä KSL 7 luvun säännöksiä (KSL 7a:31.1). Tätä linjausta ei ole laadittu näitä luottoja silmällä pitäen. 3. Ku­lut­ta­jan­suo­ja­lain 7 lu­vun so­vel­ta­mi­sa­la.

Kuluttajaluotolla tarkoitetaan luottoa, jonka elinkeinonharjoittaja (luotonantaja) sopimuksen mukaan myöntää tai lupaa myöntää kuluttajalle lainana, maksunlykkäyksenä tai muuna vastaavana taloudellisena järjestelynä (KSL 7:1.1). Kuluttajaluottoon rinnastetaan vuokra- tai muu sellainen sopimus, jonka nojalla tavara luovutetaan kuluttajan hallintaan ja jonka ehtojen mukaan tavaran käteishinta ja luottokustannukset tulevat suoritetuiksi vuokrakaudella tai jonka ehtojen mukaan kuluttaja voi muutoin tulla tavaran omistajaksi sopimuksen päättyessä (KSL 7:1.2). Kuluttajaluottoon rinnastetaan myös luotto, jonka joku muu kuin elinkeinonharjoittajana luottoja myöntävä luotonantaja myöntää tai lupaa myöntää kuluttajalle lainana, maksunlykkäyksenä tai muuna vastaavana taloudellisena järjestelynä, jos elinkeinonharjoittaja välittää luoton kuluttajalle (ns. vertaislainat). Luoton kuluttajalle välittävän elinkeinonharjoittajan on tällöin huolehdittava siitä, että luottosuhteessa noudatetaan KSL 7 luvun säännöksiä (KSL 7:1.3) (HE 77/2016, sivu 44). Kuluttajansuojalain 7 luvun säännöksien soveltamisalan rajoituksista säädetään tarkemmin luvun 1, 2 ja 3 §:ssä. 4. Sään­nös­ten pa­kot­ta­vuus ja etusi­ja­jär­jes­tys Kuluttajaluottoja koskeva kuluttajansuojalain 7 luku on pakottava kuluttajan hyväksi. 

Kuluttajaa ei voi asettaa lain säännöksiin verrattuna huonompaan asemaan edes hänen suostumuksellaan (KSL 7:5). Kuluttajansuojalain 7 luvun säännökset ovat erityissäännöksiä suhteessa saman lain 2 luvun yleisiin säännöksiin. Kuluttajansuojalain 2 luvun säännöksillä ei ole 7 luvun sääntelyä rajoittavaa merkitystä. Lain 2 luvun säännöksiä sovelletaan kuluttajaluottoihin silloin, kun soveltuvaa 7 luvun erityissääntelyä ei ole olemassa. Kuluttajansuojalain 6 a luvun rahoituspalvelujen ja rahoitusvälineiden etämyyntiä koskevia säännöksiä sovelletaan rinnan kuluttajansuojalain 7 luvun säännösten kanssa. 

Ohjeistus löytyy KKV:n sivuilta


Maksuhäiriömerkintä

Hallitus esittää maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikojen lyhentämistä. Merkintä poistuisi kuukauden kuluttua siitä, kun luottotietojen ylläpitäjät ovat saaneet tiedon maksun suorittamisesta. Luottotietolakiin ehdotetaan myös tehtäväksi Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämät välttämättömät muutokset. 

- Maksuhäiriömerkintöjen lyhentämisellä halutaan parantaa taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden asemaa. Maksuhäiriömerkintä voi vaikeuttaa esimerkiksi vuokra-asunnon, vakuutuksen tai joissain tapauksissa jopa työpaikan saamista. Ehdotettu uudistus on erittäin tärkeä, koska sillä voidaan puuttua kohtuuttomiksi koettuihin tilanteisiin, joissa maksuhäiriömerkintä pysyy, vaikka velka on maksettu, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoo. 

Voimassa olevan lain mukaan esimerkiksi ulosottotieto säilyy luottotietorekisterissä kolme vuotta, ja uusi merkintä voi pidentää merkinnän säilytysaikaa. 

Säilytysajan lyhentäminen koskisi sekä yleisimpiä henkilöluottotietoja että yritysluottotietoja. Lisäksi uusi maksuhäiriömerkintä ei jatkossa pidentäisi maksuhäiriömerkinnän kestoa, vaan jokaisen maksuhäiriömerkinnän säilytysaika olisi itsenäinen. 

Tietosuoja-asetuksen edellyttämien muutosten tavoitteena puolestaan on vahvistaa kansalaisten henkilötietojen suojaa ja oikeusturvaa selkiyttämällä luottotietolain suhdetta tietosuoja-asetukseen ja tietosuojalakiin. Jos luottotietolain mukainen luottokelpoisuusarviointi tehdään pelkästään automatisoidusti, jatkossa esimerkiksi luottokelpoisuusluokan voisi vaatia arvioitavaksi uudelleen. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. 

Maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikoja koskevien muutosten voimaantuloon ehdotetaan puolen vuoden siirtymäaikaa. 

Toimilupansa menettänyt tai konkurssissa oleva luotonantaja - 4finance ja FC Perintä

Jos saat vaatimuksen tai sinulla on velka, jota perii tai on perinyt FC Perintä tai 4finance voi olla mahdotonta hakea muutosta velkatuomioon. Velka voi olla selvällä tavalla kohtuuton, joka tulee tutkia viran puolesta. Se tarkoittaa mm. käräjäoikeuden velvollisuutta oma-aloitteisesti tutkia, ettei velka ja velanehdot ole kohtuuttomia.

FC Perintä Oy:n, 4finance Oy:n ja Ege Finance limiitti (limited nimeä käytetään ulkomailta tarjotuissa limiittiluotoissa) -luotoissa on ollut sellaisia kuluja, joista ei ole sovittu lainaa myönnettäessä: nostopalkkio, pikasiirto, eräiväivän siirto tai express maksu. Virheellinen markkinointi korottomasta luotosta ei pidä paikkaans, kun koron laskemiseen olisi tullut huomioida nämä maksut osana luottokuluja eli todellinen vuosikorko on suurempi kuin on ilmoitettu.

Joidenkin velkojien velkaa on hankala riitauttaa, koska heihin ei saada yhteyttä. Tällaisia ova mm. Ege Finance sekä Cashbono. Heiltä on mahdotonta saada mm. perintälain 4 a §:n mukaisia tietoja velasta: "Velallisella on pyynnöstä oikeus saada velkojalta maksutta ajantasainen tieto velkojensa kokonaismäärästä ja perusteista, erittely maksamattomista veloista ja niiden lyhennyksistä sekä selvitys velkapääomalle kertyneiden korkojen ja kulujen määräytymisestä.

Nopeasti myönnettäviä kulutusluottoja tarjoaa myös viroon rekisteröity Bondora. Heiltä on myös hankala saada tietoja luotosta, luoton ehdoista tai nostoista ja maksuista. He laittavat yleensä ensin ns. Eurooppalaisen maksamismääräysmenettely vireille Helsingin käräjäoikeudessa. Jos siihen ei vastaa, tulee yksipuolinen tuomio ja maksuhäiriömerkintä. Jos sitä vastustaa, Bondora peruuttaa hakemuksen ja laittaa myöhemmin vireille velkakanteen. Se on syytä riitauttaa ja tutkia velan ehdot. Bondoralla on useita erilaisia luottokorkoprosentteja eikä yleistä ohjeistusta ole antaa - se pitää tutkia luottosopimuksista.

Perinteinen Intrum on myös heikko antamaan tietoa velasta - heihin saa yhteyden vain erittäin sinnikäs velallinen. Yleensä Intrumin laskuttamat kulut ovat kohtuuttomia ja ne tuleekin tutkia.


kohtuuttomat kulutusluotot

Miten voimme parhaiten auttaa: 
1. Jos velkoja on ulosotossa – voisitko lähettää ulosoton velkaluettelon, niin katsotaan mikä on tilanteesi.
2. huomaa, että haastehakemuksiin tulee vastata, ettei siitä seuraa maksuhäiriömerkintää
-eli jos olet saanut haastehakemuksen tulee siihen vastata - vastaaminen onnistuu ottamalla yhteyttä yhteydenottolomakkeen kautta;
3. jos kohtuullistaminen ei enää ole vaihtoehto, kauttamme voi hakeutua myös yksityishenkilön velkajärjestelyyn.

yhteydenottolomake: 
Voit ilmoittaa meille ongelmasi liittyen mm. pikavippeihin, jos katsot, että olet maksanut kohtuuttoman kalliita velkoja tai velkaa on maksettu liikaa ja ennen kaikkea jos velka ei lyhene kohtuuttomien korkojen vuoksi. 

Kohtuuttomia, epäselviä ja laittomia ehtoja on ollut mm. seuraavilla firmoilla: 1. Top Finance 2. WestStar 3. 4finance 4. Gothia Oy 5. Aurajoki Nordic 6. Kasbono Oy 7. GF Money Consumer Finland Oy 8. Blue Finance Oy

Lisäksi seuraavat perintäyhtiöt perivät kohtuuttomia korkoja sekä laittomia velkojia (mm. ferratum, suomilimiitti ym.) 1. J.W Yhtiöt 2. Ok Perintä 3. Intrum debt Oy 4. Gothia Oy 5. Lindorff/Lowell 6. Aasa Oy (Risicum) 7. Blue Finance Oy

KKO:2015:60

Vuonna 2013 säädettiin korkokatto alle 2000 euron kuluttajaluottoihin, joissa todellinen vuosikorko saa nykyään olla enintään 50 prosenttiyksikköä yli viitekoron. Muutoksen tarkoituksena oli hillitä pienten kuluttajaluottojen ja ns. pikavippien ottamista. Lakimuutos johti siihen, että pieniä luottoja alettiin tarjoamaan mm. luottotileinä, jolta kuluttaja voi nostaa luottoa yhteensä 2000 euroa tai enemmän. Lukumääräisesti pienten luottojen ottaminen on vähentynyt, mutta luottomäärät ovat samalla nousseet. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin tutkimuksen mukaan luottojen euromäärä on noussut lakimuutoksen jälkeen noin 427 euroon, kun se ennen lakimuutosta oli noin 276 euroa. Mikäli luotto jää maksamatta, velkomusasia voi lopulta päätyä tuomioistuimen ratkaistavaksi. Vaikka luottoja otetaan lukumääräisesti nykyään vähemmän, velkomusasioiden käsittely saattaa kuitenkin kestää aiempaa pidempään tuomioistuimessa. Korkeimman oikeuden ratkaisun KKO 2015:60 mukaan tuomioistuimen on nimittäin tarkastettava, onko kuluttajaluottoa koskevassa asiassa kyse sopimusehtodirektiivin mukaisesta vakiosopimusehdosta. Jos on, tuomioistuimen tulee arvioida ehdon kohtuuttomuus viran puolesta. Kuluttajan ei siis tarvitse erikseen vedota ehdon kohtuuttomuuteen. Mainitussa tapauksessa luottosopimuksen luottokorko oli ilmaistu epäselvästi muun muassa ilmoittamalla vain kuukausikorko, kun todellista vuosikorkoa ei oltu mainittu lainkaan. Korkein oikeus katsoi, että kuluttajalle toimitetut lainaehdot eivät täyttäneet lain vähimmäisvaatimuksia. Luottosopimuksen todellinen vuosikorko oli 118,80 %. Korkeimman oikeuden mukaan luottosopimus oli kuluttajan kannalta epäselvä ja luottokorkoa koskeva ehto kohtuuton.

Turun hovioikeus 2019:8, Oikeudenkäyntimenettely – Selvästi perusteeton vaatimus – Kuluttajansuoja – Kuluttajaluotto – Korko – Viivästyskorko

Vastaaja oli täyttänyt limiittiluottoa koskevan lainahakemuksen luotonantajan tarjoamassa sähköisessä lainapalvelussa. Hän oli saanut tietoonsa ja hyväksynyt pdf-muodossa olevat luoton yleiset sopimusehdot ja täytetyn "Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot" -lomakkeen kaksi kertaa lainapalvelussa lainahakemusta täyttäessään. Luotonantajan hyväksyttyä lainahakemuksen siitä oli ilmoitettu vastaajalle lainapalvelussa ja tekstiviestillä. Vastaaja oli vahvistanut lainahakemuksen tekstiviestillä. Tämän jälkeen sopimus oli syntynyt. Sopimuksen synnyttyä luottosopimus, luoton yleiset sopimusehdot ja täytetty "Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot" -lomake olivat olleet saatavilla lainapalvelussa vastaajalle ilmoitetussa "Omat lainat" -osiossa. Hovioikeudessa oli kysymys siitä, oliko luotonantaja, joka oli myynyt saatavan kantajalle, huolehtinut siitä, että vastaaja oli saanut pysyvällä tavalla tiedot, jotka luotonantaja on ennen luottosopimuksen tekemistä velvollinen antamaan, sekä luottosopimuksen. Kantajan esittämän luotonhakuprosessin kuvauksen mukaan vastaajalle ei ollut luottosopimuksen synnyttyä toimitettu sähköpostitse tai tekstiviestillä luottosopimusta tai tietoa siitä, miten tai missä luottosopimus oli saatavilla. Luottosopimus oli ollut saatavilla ainoastaan lainapalvelussa ja luottosopimuksen saaminen nähtäväksi oli edellyttänyt, että vastaaja kirjautuu lainapalveluun ja siellä "Omat lainat" -sivulle. Luotonantajan lainapalvelu ei ollut kantajan ilmoituksen mukaan ohjannut vastaajaa ennen sopimuksen tekemistä tallentamaan tai tulostamaan sopimusehtoja, vaikka käytetty teknologia sinänsä oli mahdollistanut ehtojen tallentamisen ja tulostamisen. Hovioikeus katsoi, ettei kantaja ollut osoittanut vastaajan saaneen kuluttajaluottosopimusta haltuunsa pysyvällä tavalla kuluttajansuojalain 7 luvun 17 §:n mukaisesti. Kantajalla ei ollut oikeutta periä vastaajalta kuluttajansuojalain 7 luvun 17 §:n 3 momentissa tarkoitettuja korkoa tai maksuja.

Takuusäätiö (sivulta: https://www.takuusaatio.fi/ takuusaatio/tietoa-meista)

Takuusäätiö on voittoa tavoittelematon sosiaalialan järjestö, joka ehkäisee ja ratkaisee kotitalouksien talous- ja velkaongelmia. Toimimme valtakunnallisesti ja palvelumme ihmisille ovat maksuttomia. Tarjoamme neuvontaa puhelimitse ja chatissa takauksia pankista nostettaviin järjestelylainoihin pienlainoja kodin hankintoihin välineitä raha-asioiden hallintaan koulutuksia raha-asioiden hallinnasta järjestöjen sekä seurakuntien vapaaehtoisille ja ammattilaisille. Lisäksi vaikuttamme lainsäädäntöön ja muihin rakenteisiin, jotta ne tukisivat ihmisten mahdollisuuksia hallita omaa talouttaan sekä välttää syviä velkaongelmia. Takuusäätiön historia Takuusäätiö on perustettu vuonna 1990. Säätiö on auttanut 30 vuoden aikana noin 135 000 ihmistä, joilla on ollut velkaongelmia. Noin 15 000 ihmistä on saanut Takuusäätiön takaaman järjestelylainan. Niitä on myönnetty yhteensä noin 180 miljoonan euron edestä. Velkalinjalla ja chatissa on neuvottu noin 120 000 ihmistä.


VELKANEUVONTAA - PÄÄSTÄ VELAT ULOSOTTOON - voi olla että kannattaa, mutta ota ensin yhteyttä tämän sivuston kautta kohdasta yhteystiedot, että kannattaako niitä päästää ulosottoon.

Ulosotto voi olla helpotus tai jopa järkevää, jos lisävelkaantuminen päättyy sen myötä. Velat kasvavat ulosotossa korkoa, mutta myös velkojen maksu uudella velalla tulee kalliiksi. 

Ulosotto on toimiva tapa maksaa velat pois, jos velkoja ei ole kohtuuttoman paljon tuloihin verrattuna. Kysy ulosottomieheltä, kuinka kauan hän arvioi velkojesi lyhenemisen kestävän. Voit jouduttaa velkojen lyhenemistä maksamalla ulosmittauksen lisäksi vapaaehtoisesti ylimääräisiä maksusuorituksia, mikäli sinulla on siihen varaa. 

Jos velkojen lyheneminen ulosotossa näyttää kestävän pitkään tai sitä on vaikea edes arvioida, lähde selvittämään muita vaihtoehtoja. Varaa aika velkaneuvojalta tai ota ensin yhteyttä Velkalinjaan tai chatissamme. 

Ulosotto voi olla myös välivaihe ennen velkajärjestelyn hakemista. Joskus se on ainut keino, vaikka velat eivät tulisikaan maksetuksi sen kautta. Alasivuilta löydät lisää tietoa näistä tilanteista.


Onko ulosotossa epäselvä, ehkä vanhentunut tai yksipuolisen tuomion perusteella syntynyt ulosottovelka. Ulosmittauspäätös. Mitä sille on tehtävissä? 
Soita velkaneuvontaan numeroon 0600 0 60010 (1,79 euroa/min).

Kilpailu- ja kuluttajavirasto - Velkojen lopullinen vanhentuminen

Velka vanhenee lopullisesti yleensä 15 vuodessa 

Vuoden 2008 alusta astuivat voimaan säännökset velkojen lopullisesta vanhentumisesta. Säännöksiä täydennettiin vuoden 2015 alusta voimaantulleilla muutoksilla.

Säännökset koskevat yksityishenkilöiden rahavelkoja. Nämä velat vanhentuvat lopullisesti 
  • 15 vuodessa ulosottoperusteen (tuomion) antamisesta 
  • 20 vuodessa velan erääntymisestä, jos velkojana on yritys tai yhteisö 
  • 20 vuodessa ulosottoperusteen (tuomion) antamisesta, jos ulosottoperusteessa tarkoitettu velkoja on yksityishenkilö 
  • 20 vuodessa ulosottoperusteen (tuomion) antamisesta, jos korvaussaatava perustuu rikokseen, josta velallinen on tuomittu vankeuteen tai yhdyskuntapalvelukseen 
  • 25 vuodessa velan erääntymisestä, jos velkojana on yksityishenkilö.
Tuomioistuin voi antaa päätöksen ulosottoperusteen täytäntöönpanokelpoisuuden määräajan pidentämisestä 10 vuodella, jos velallinen on olennaisesti vaikeuttanut velkomista (esim. kätkenyt tai lahjoittanut omaisuuttaan tai salannut tietoja tai antanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja taloudellisesta asemastaan). Määräajan jatkamiskanne tulee nostaa 2 vuoden kuluessa alkuperäisen ulosottoperusteen täytäntöönpanokelpoisuuden määräajan päättymisestä


Lopullisen vanhentumisen määräajan laskeminen 
Lopullinen vanhentumisaika lasketaan kahdella rinnakkaisella ja toisistaan riippumattomalla tavalla: täytäntöönpanoperusteen (tuomion) antamisesta ja velan erääntymisestä. Velka on vanhentunut kun jompikumpi vanhentumisaika on kulunut umpeen. 

Ulosottoperusteesta (tuomio tai yksipuolinen tuomio) laskettava lopullinen vanhentumisaika on tullut osittain taannehtivasti voimaan siten, että 
  • jos velkaa koskeva ulosottoperuste (tuomio) on annettu ennen 1.3.1993, 15 vuoden vanhentumisajan mukainen määräaika on kulunut umpeen 1.3.2008 ja 
  • jos vanhentumisaika on ollut 20 vuotta, määräaika on kulunut umpeen 1.3.2013. Jos ulosottoperuste (tuomio) on annettu 1.3.1993 tai sen jälkeen, määräaika (15 tai 20 vuotta) lasketaan lopullisen tuomion antopäivästä. 

Vuoden 2015 alusta voimaantullut velan erääntymisestä laskettava vanhentuminen lasketaan osittain taannehtivasti siten, että lain voimaan tullessa 1.1.2015 vanhentumisajasta on kulunut enintään 15 vuotta. Tämä merkitsee sitä, että velkoja voi periä saataviaan lain voimaantulon 1.1.2015 jälkeen vielä 5 tai 10 vuotta velkaan sovellettavasta vanhentumisajasta riippuen.

Asiasanat: Velka, Velkaneuvonta, Velkojen vanhentuminen


Onko ulosotossa epäselvä, ehkä vanhentunut tai yksipuolisen tuomion perusteella syntynyt ulosottovelka. Ulosmittauspäätös. Mitä sille on tehtävissä? Soita velkaneuvontaan numeroon 0600 0 60010 (1,79 euroa/min).

KKV:n ryhmäkanne (Kuluttaja- ja kilpailuvirasto)

1. Kenelle ohjeet on tarkoitettu
Nämä ohjeet soveltuvat vain kuluttajavelallisille, joiden luottosopimuksen todellinen vuosikorko on yli 50 % ja sopimus on tehty ennen 1.9.2019. 1.9.2019 jälkeen kuluttajaluottojen luottokustannuksia koskeva sääntely muuttui niin, että luoton määrästä riippumatta luoton vuotuinen nimelliskorko voi olla enintään 20 prosenttia. Tämä hintasääntelyn tiukennus ei kuitenkaan koske ennen 1.9.2019 solmittuja luottosopimuksia. Ohjeet perustuvat lainsäädäntöön sekä tuomioistuinten ja kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuosituksiin pikaluottoasioissa. Ohjeet eivät kuitenkaan välttämättä sovellu kaikkiin tilanteisiin. Kuluttaja-asiamies ei voi myöskään taata, että tuomioistuimet kaikissa tapauksissa päätyvät vaatimuksen mukaiseen lopputulokseen. Kuluttaja-asiamies harkitsee nostavansa ryhmäkanteet kahdesta J.W.-Yhtiöt Oy:n ja Euro24 Finance Oy:n myöntämästä luotosta, joilla on kohtuuttomat luottokustannukset. Lue lisää mahdollisesta ryhmäkanteesta ja asian etenemisestä ennakkoilmoittautumisen päätyttyä 22.11.2019. 
2.Mitä voit vaatia Tilanteesta riippuen voit vaatia, että luottokustannuksia kohtuullistetaan, jolloin maksettavaksesi tulevat kustannukset vähenisivät. Tietyissä tilanteissa on mahdollista vaatia, että luottokustannukset poistetaan kokonaan, jolloin sinun tarvitsisi maksaa takaisin vain nostamasi pääoma. 
2.1. Luottokustannusten kohtuullistaminen Voit vaatia, että sinun ei tarvitse maksaa luotosta luottokustannuksina enempää kuin 50 prosentin todellista vuosikorkoa vastaava määrä. Tämä perustuu käräjäoikeuksissa ja kuluttajariitalautakunnassa korkeimman oikeuden ennakkopäätöksen perusteella syntyneeseen ratkaisukäytäntöön (Kuluttajariitalautakunnan päätöksiä), ks. myös KKO 2015:60) Voit tarkistaa luotonantajan ilmoittaman luoton todellisen vuosikoron määrän luotonantajan verkkopalvelusta TAI luotonantajan sähköpostiisi toimittamasta luottosopimuksesta ja/tai vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot -lomakkeelta. 
2.2. Luottokustannusten mitätöiminen Jos kohtuuttomien luottokustannusten lisäksi luottokustannuksia koskevat ehdot on kerrottu markkinoinnissa tai luottoasiakirjoissa epäselvästi, voit vaatia luottokustannusten poistamista jopa kokonaan. Luottoasiakirjoja ovat vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot -lomake, luottosopimus ja yleiset luottoehdot. Pikaluottoyhtiöiden luottoasiakirjoissa on todettu olevan muun muassa seuraavia epäselvästi kerrottuja ehtoja: luoton nimelliskorko on ilmoitettu kuukausikorkona tai muuten virheellisesti todellinen vuosikorko tai nostopalkkion määrä on puuttunut luottoasiakirjoista tai ne on ilmoitettu virheellisesti luoton kokonaiskustannuksista on jätetty kertomatta luoton tyypillistä käyttöä kuvaavalla esimerkillä Ehtojen selkeyden arvioinnissa merkitystä on sillä, jos luotonantaja ei ole toimittanut kuluttajalle luottoa koskevia ennakkotietoja kuluttajansuojalain edellyttämällä tavoin hyvissä ajoin pysyvällä tavalla ennen luottosopimuksen solmimista, esimerkiksi sähköpostilla (KSL 6 a luku 11 § ja 7 luku 9 §). Kuluttajalta ei myöskään saa periä korkoa tai maksuja, jos niistä ei ole sovittu luottosopimuksessa tai luottosopimusta ei ole toimitettu kuluttajalle pysyvällä tavalla (KSL 7 luku 17 § ja KKO 2016:73 kohdat 33 ja 34). 
3. Ohjeet vaatimusten esittämiseen ja siihen liittyvät kulut Velkomusasian vaihe vaikuttaa siihen, missä muodossa ja mihin mennessä voit esittää vaatimuksesi luottokustannustesi pienentämiseksi. Jos sinut on jo haastettu oikeuteen velastasi, valitse alla olevista vaihtoehdoista 
3.1.– 3.3. Jos haluat vaatia luottokustannusten alentamista, vaikka oletkin pystynyt maksamaan ne sopimuksenmukaisesti, katso kohta 
3.4. Lue myös kohta 3.5. Asian riitauttamisesta aiheutuvat kulut. 
3.1. Käräjäoikeudesta on tullut haaste Sinulla on haasteen tiedoksiannosta 14 päivää aikaa vastata haasteeseen. Tiedoksianto tapahtuu päivänä, jonka tuomioistuimeen haastettuna vastaajana merkitset haasteen vastaanottotodistukseen. Haastemies voi toimittaa tiedoksiannon myös puhelimitse, minkä jälkeen haastemies toimittaa asiakirjat sinulle sähköpostitse tai postitse. Tiedoksianto on tällöin tapahtunut puhelun hetkellä. Voit varmistua tiedoksiantopäivästä ja määräpäivästä soittamalla käräjäoikeuteen. Vastauksessa sinun tulee vaatia luottokustannusten kohtuullistamista ja yksilöidä mahdolliset epäselvyydet sopimusasiakirjoissa. Vastaukseen tulee kirjoittaa myös asian diaarinumero, joka löytyy haasteen oikeasta yläkulmasta. Diaarinumero on muodossa E19/xxxx. Jos lähetät vastauksen postitse, sen tulee olla perillä viimeistään vastauksen määräpäivänä. Käräjäoikeuden yhteystiedot löytyvät haasteesta. Käräjäoikeus voi pyynnöstä myöntää lisäaikaa vastauksen jättämiselle. Voit tehdä pyynnön soittamalla käräjäoikeuteen. Lisäaikaa on pyydettävä tiedoksiannon jälkeen ennen varsinaisen vastausajan loppuun kulumista. Jos palautat vastaanottotodistuksen käräjäoikeuteen postitse, lisäaikapyyntö kannattaa tehdä muutaman päivän kuluttua palautuksesta, jotta käräjäoikeudella on tiedossa haasteen tiedoksiantopäivä. Kun olet saanut haastekirjeen, kannattaa ottaa pikaisesti yhteyttä oikeusaputoimistoon tai yksityiseen avustajaan, joka voi avustaa haasteeseen vastaamisessa. Lue lisää kohdasta 4. Jos et vastaa haasteeseen määräajassa, käräjäoikeus voi antaa asiaa tutkimatta kantajan vaatimusten mukaisen yksipuolisen tuomion. 
3.2. Käräjäoikeus on antanut yksipuolisen tuomion Yksipuolinen tuomio annetaan yleensä vastaajan passiivisuuden perusteella, eli kun et ole antanut vastausta määräajassa. Jos käräjäoikeus on jo antanut yksipuolisen velkomustuomion, voit vielä hakea siihen muutosta takaisinsaanti -nimisessä menettelyssä. Yksipuolisen tuomion antamiselle määräajan kulumisen jälkeen ei ole säädetty määräaikaa, eikä käräjäoikeus erikseen ilmoita sinulle yksipuolisen tuomion antamisesta. Jos vastauksen antamisen määräpäivä tai asian vaihe ei ole tiedossa, voit tiedustella sitä käräjäoikeudesta. Sinun on haettava takaisinsaantia viimeistään 30 päivän kuluessa yksipuolisen tuomion todistettavasta tiedoksiannosta. Todistettava tiedoksianto tarkoittaa sitä, että yksipuolisen tuomion saaneena kuittaat saaneesi yksipuolisen tuomion tiedoksi ulosottomieheltä, haastemieheltä tai postitse vastaanottotodistuksen allekirjoituksella. Jos yksipuolista tuomiota ei ole annettu todistettavasti tiedoksi esimerkiksi kun olet käynyt ulosottomiehen luona, takaisinsaannin hakemisen määräaika ei ole alkanut kulumaan. Sitä, onko yksipuolinen tuomio annettu todistettavasti tiedoksi, voit tiedustella ulosottovirastosta, jonka toimialueella asut. Takaisinsaantihakemuksessa sinun tulee vaatia luottokustannusten kohtuullistamista ja yksilöidä mahdolliset epäselvyydet sopimusasiakirjoissa. Takaisinsaantihakemukseen tulee kirjoittaa myös asian diaarinumero, joka löytyy haasteen oikeasta yläkulmasta. Diaarinumero on muodossa E19/xxxx. Jos lähetät takaisinsaantihakemuksen postitse, sen tulee olla perillä viimeistään takaisinsaannin määräpäivänä. Käräjäoikeuden yhteystiedot löytyvät haasteesta. Kun olet saanut yksipuolisen tuomion, kannattaa ottaa pikaisesti yhteyttä oikeusaputoimistoon tai yksityiseen avustajaan, joka voi avustaa takaisinsaantihakemuksen tekemisessä. Lue lisää kohdasta 4. Jos et hae takaisinsaantia määräajassa, yksipuolinen tuomio on lopullinen eikä siihen voi hakea enää muutosta. 
3.3. Käräjäoikeus on antanut tuomion Jos olet vastannut velkomushaasteeseen, tuomioistuimen ratkaisu on nimeltään tuomio. Voit varmistua tuomion antamisen päivästä ja valitusajan määräpäivästä soittamalla käräjäoikeuteen. Jos haluat hakea tuomioon muutosta, siitä tulee ilmoittaa tyytymättömyyttä 7 päivän kuluessa ja tehdä muutoksenhaku 30 päivän kuluessa tuomion antamispäivästä. Ilmoitus tyytymättömyydestä tehdään tuomion antaneelle käräjäoikeudelle. Lomakepohja tyytymättömyyden ilmoittamiseen löytyy oikeuslaitoksen verkkosivuilta. Ilmoituksen voi tehdä myös ilman lomaketta. Jos lähetät tyytymättömyyden ilmoituksen postitse, sen tulee olla perillä viimeistään 7 päivän kuluessa tuomion antamisesta. Lomakkeeseen täydennettävät tiedot sekä käräjäoikeuden yhteystiedot löytyvät haasteesta. Kun olet ilmoittanut tyytymättömyydestä, kannattaa ottaa pikaisesti yhteyttä oikeusaputoimistoon tai yksityiseen avustajaan, joka voi avustaa muutoksenhaun tekemisessä. Lue lisää kohdasta 4. Jos et ole ilmoittanut tyytymättömyyttä tai hakenut muutosta edellä mainituissa määräajoissa, määräajan kulumisen jälkeen tuomio on lopullinen eikä siihen voi hakea muutosta. 
3.4. Luottoa on maksettu takaisin ajallaan tai siitä on saatu vasta perintätoimiston perintäkirjeitä Voit vastustaa luotonantajan kohtuuttomia vaatimuksia myös ennen kuin velan perintä on edennyt tuomioistuimeen saakka. Voit siis valittaa luoton kuluista, vaikka olet hoitanut luoton maksuerät ajallaan tai vaikka olet vasta saanut perintätoimistolta perintäkirjeitä. Voit tehdä luotonantajalle reklamaation, jossa vaadit luotonantajan tai perintäyhtiön vaatimien luottokustannusten kohtuullistamista ainakin siltä osin, kun todellinen vuosikorko ylittää 50 prosenttia. Voit tarkistaa luoton todellisen vuosikoron määrän luotonantajan verkkopalvelusta TAI luotonantajan sähköpostiisi toimittamasta luottosopimuksesta ja/tai vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot -lomakkeelta. Voit hyödyntää reklamaation tekemisessä oheista reklamaatiopohjaa. Tällä reklamaatiopohjalla voit vaatia vain luottokustannusten kohtuullistamista niiden määrällisen kohtuuttomuuden perusteella. Voit vaatia kohtuullistamista myös muilla perusteilla tai jopa luottokustannusten poistamista kokonaan, jos siihen on esimerkiksi kohdan 2.2. mukainen peruste. Reklamaatiopohja Word-lomake(täytä tietokoneella ja tulosta) PDF-lomake(tulosta ja täytä käsin) Jos reklamaatio ei tuota toivottua tulosta, voit ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan puhelimitse tai sähköisellä yhteydenottolomakkeella. Yhteydenotto kuluttajaneuvontaan Jos asia ei ratkea kuluttajaoikeusneuvojan välityksellä, voit viedä asian kuluttajariitalautakuntaan, joka voi antaa ratkaisusuosituksen. Kuluttajariitalautakunta voi ratkaisupyynnön käsittelemiseksi edellyttää ensin yhteydenottoa kuluttajaneuvontaan. Asian käsittely kuluttajariitalautakunnassa on asianosaisille maksutonta. 
3.5. Asian riitauttamisesta tuomioistuimessa aiheutuvat kulut Asian riitauttaminen tuomioistuimessa sisältää kuluriskin. Pääsääntö riita-asian tuomioistuinkäsittelyssä on se, että hävinnyt osapuoli joutuu korvaamaan sekä omat että vastapuolensa oikeudenkäyntikulut. Jos vaatimuksista osa ratkaistaan vastaajan (näissä tapauksissa useimmiten velallisen) ja osa kantajan (näissä tapauksissa useimmiten velkojan) hyväksi, molemmat pääsääntöisesti vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan. 
4. Mistä apua? Voit kysyä apua seuraavista paikoista asian hoitamiseksi tuomioistuimessa. 
4.1. Oikeusaputoimistot 
Oikeusapu on valtion ylläpitämä oikeudellinen palvelu henkilöille, jotka eivät taloudellisen asemansa vuoksi kykene itse suoriutumaan palvelun kustannuksista. Oikeusapu tarkoittaa sitä, että kansalainen voi saada itselleen oikeudellisen asian hoitamista varten avustajan kokonaan veloituksetta tai osittaisella omavastuulla valtion varoista. Oikeusapu kattaa kaikki oikeudelliset asiat. Oikeusapua ei kuitenkaan yleensä myönnetä, jos oikeusapua hakevalla on oikeusturvavakuutus, josta asian kulut voidaan korvata. Saako oikeusapua kokonaan maksutta vai vain osittain tai ei ollenkaan, riippuu hakijalle tehtävästä tulo- ja menoselvityksestä. Lue lisää oikeusavusta ja siitä, kenelle oikeusapua myönnetään. 
4.2. Yksityinen avustaja 
Voit antaa asian hoidettavaksi yksityiselle asianajajalle tai oikeudenkäyntilakimiehelle. Jos sinulla on oikeusturvavakuutus, selvitä ensin vakuutusyhtiöstäsi, onko vakuutus käytettävissä oikeudenkäyntikulujen kattamiseen. Oikeusturvavakuutus on yleensä osana kotivakuutusta tai ammattiliiton vakuutusta.

Apua velkaongelmiisi ja velanriitauttamiseen saat soittamalla velkapuhelimeen.  Yksipuolisen tuomion riitauttamiseen on syytä ottaa oikeudellinen avustaja – pyydä tarjous numerosta 0600 0 60010.  

Velkaneuvoja.com

Sed pede ullamcorper amet ullamcorper primis, nam pretium suspendisse neque, a phasellus sit pulvinar vel integer.